Пелети

Пелети – какво представляват тези малки частици дървесина ? Пелетите са революционно био гориво , което се използва за отопление при най-новите уреди за отопление – котли на пелети , камини на пелети , печки на пелети и други. Един от видовете гориво с най-голям КПД на изгаряне и най-малко частици въглероден диоксид отделяни в природата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Котли на пелети и биомаса