Котли на пелети

Какво представляват котлите на пелети ? Те са отоплителен уред , който се използва както за отопление на големи промишлени сгради и помещения , така и за по-малки сгради , къщи и офиси. Джейтерм ЕООД е официален вносител на турските котли с марка Термокоз , които с годините са се наложили като сигурни и надеждни пелетни котли на сравнително достъпни цени за крайния потребител. Плюса при този тип котли на пелети е това ,че горивото което те използват – пелетите е много по-икономично и екологично от всяка една алтернатива. От Септември месец Джейтерм е и производител на висококачествени пелети от бук и дъб на достъпни цени. Алтернативното отопление с котли на пелети сега е много по-достъпно и рентабилно от колкото всякога.

А от 30.09 до 05.10.2013 г. Джейтерм излага на Есенния технически панаир в Пловдив своите котли на пелети – можете реално да видите принципа на действие на котлите.

Котли на пелети и биомаса